Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 157735 View view 44.211.26.178 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


กิจกรรม กพช.ปรับปรุงภูมิทัศน์

 13/04/2020 :  14:10 น.


กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ

 30/08/2016 :  16:47 น.


โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การนำ Digital Marketing มาใช้ประโยชน์

 10/08/2016 :  22:57 น.


โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้แอพพลิเคชั่น

 10/08/2016 :  22:33 น.


โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 10/08/2016 :  11:16 น.


โครงการร่างประชามติรัฐธรรมนูญ 59

 04/07/2016 :  12:40 น.


โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของอำเภอภูซาง

 02/07/2016 :  23:22 น.


การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 02/07/2016 :  17:24 น.


โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

 02/07/2016 :  17:13 น.


เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

 16/06/2016 :  22:47 น.


แหล่งเรียนรู้

 16/06/2016 :  18:39 น.


วิชาชีพระยะสั้น (ธุรกิจขนมไทย)

 11/06/2016 :  16:28 น.


การอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ

 05/06/2016 :  18:01 น.


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

 05/06/2016 :  11:53 น.


สอนหนังสือผู้ไม่รู้หนังสือ

 18/05/2016 :  16:26 น.


ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ

 12/05/2016 :  18:30 น.


ฐานข้อมูลกศน.ตำบล

 12/05/2016 :  18:27 น.


ชุมชนรักการอ่าน

 12/05/2016 :  18:12 น.


ส่งเสริมการอ่าน

 12/05/2016 :  18:09 น.


บ้านหนังสือชุมชน

 12/05/2016 :  16:04 น.


กศน.ตำบล

 12/05/2016 :  15:11 น.


เศรษฐกิจพอเพียง

 12/05/2016 :  15:04 น.


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

 12/05/2016 :  14:45 น.


จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ

 12/05/2016 :  14:14 น.


การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 12/05/2016 :  13:51 น.


ทักษะชีวิต

 11/05/2016 :  15:29 น.


ร่วมงานวันพ่อ

 15/01/2016 :  13:49 น.


โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่และการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนรักถิ่น

 15/01/2016 :  13:21 น.


โคมไฟล้านนา กลุ่มผู้สูงอายุ

 15/01/2016 :  10:42 น.


กลุ่มนวดแผนไทย

 15/01/2016 :  10:30 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลสบบง
135 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  เบอร์โทรติดต่อ  054-465060,Fax 054-465060
ติดต่อผู้ดูแล dungpron19@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo