Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 157735 View view 44.211.26.178 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 15/01/2016 11:55 น.

 เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้

1.       จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตแบบพอเพียง มีงานทำ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนา  ตลอดจนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2.       จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เน้นผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

3.       จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นระบบ (PDCA)ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากร ภาคีเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้เรียนและผู้รับบริการ

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลสบบง
135 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  เบอร์โทรติดต่อ  054-465060,Fax 054-465060
ติดต่อผู้ดูแล dungpron19@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo