Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 123249 View view 18.206.194.21 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : กศน.อำเภอภูซาง จัดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่และการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนรักถิ่น
บันทักเมื่อ 15/01/2016  จำนวนผู้เข้าชม 953 ครั้ง

 กศน.ภูซาง จัดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่และการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนรักถิ่น กศน. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 3201 กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2   

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้นักศึกษามีอุดมการณ์ความรักชาติรักแผ่นดิน และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพปัญหาและพิษภัยจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

3. เพื่อสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม การคิด การวิเคราะหฺ์ การตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้สิ่งเสพติดของเยาวชน หลักค่านิยม 12 ประการ ของคนไทย

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายของเยาวชนในชุมชน แบบร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. เพื่อให้นักศึกษามีวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน
 13/04/2020
 13:00 น.การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การแปรรูปผ้าม้ง
 13/04/2020
 12:53 น.กศน.อำเภอภูซาง จัดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่และการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนรักถิ่น
 15/01/2016
 13:24 น.กศน.ตำบลสบบง ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ
 15/01/2016
 13:24 น.ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2559 โดยการนำของท่าน ผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.ยุคใหม่กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณและระบบสารสนเทศสำนักงาน
 15/01/2016
 10:21 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลสบบง
135 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  เบอร์โทรติดต่อ  054-465060,Fax 054-465060
ติดต่อผู้ดูแล dungpron19@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo