การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การแปรรูปผ้าม้ง
วันที่ 13/04/2020 เวลา 12:53 น. (695)
  กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน
วันที่ 13/04/2020
เวลา 13:00 น. (723)
  กศน.ตำบลสบบง ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ
วันที่ 15/01/2016
เวลา 13:24 น. (1227)
  ในวันที่ 13 - 15 มกราคม 2559 โดยการนำของท่าน ผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.ยุคใหม่กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณและระบบสารสนเทศสำนักงาน
วันที่ 15/01/2016
เวลา 10:21 น. (1108)